Det er med beklagelse, at vi har modtaget Jens Elvangs opsigelse som manager i Kolding Golf Club. Jens har valgt at tage imod nye udfordringer.

Jens stopper i KGC d. 28. februar, men da han har en del ferie til gode vil hans sidste arbejdsdag være tidligere. Dette vil vi informere om senere.

Jeg vil gerne takke Jens for det store arbejde han har udført i sin tid i KGC, hvor han med sin store service mindede indsats og gode ledelsesmæssige egenskaber har været med til løfte hele serviceniveauet i klubben til stor glæde for alle i KGC.

Vi ønsker alle Jens held og lykke fremover.

 

På bestyrelsesmødet i går blev det besluttet at nedsætte et arbejdsudvalg der nærmere skal drøfte de praktiske omstændigheder i forbindelse med opsigelsen

 

Mange hilsner

Jørgen Fink

Formand for KGC