Miljøpolitik for KGC

Med afsæt i vores værdier, ordentlighed, rummelighed og værdiskabende, vil Kolding Golf Club i samarbejde med medlemmer og samarbejdspartnere tage ansvar for en reduktion af vores miljøpåvirkninger til gavn for lokalsamfundet og som et bidrag til den globale indsats på miljøområdet.

Vi integrer miljøarbejdet i klubbens daglige drift, hvor vi via registrering og analyser løbende overvåger, forebygger og skaber forbedringer af vores miljøforhold og vores miljøledelsessystem.

Vi forpligter os til at overholde lovkrav og andre krav vi finder anvendelige for Kolding Golf Clubs interessenter. Vi forpligter os samtidig til at beskytte miljøet i alle aspekter af klubbens driftsaktiviteter.

Miljøpolitikken er implementeret via vores miljøledelsessystem, vores miljømål og klubbens medlemmer og ansatte. Kolding Golf Club har nedsat et miljøudvalg som skal sikre at miljøarbejdet til stadighed har det krævede fokus, og at der er afsat de nødvendige ressourcerne til miljøarbejdet.

 

Bestyrelsen

Kolding Golf Club

Kolding den 15. november 2021