Lokal- og Ordensregler

Lokalregler

 1. Markeringer (fx pæle)

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Rødt strafområde
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå markeringed med grøn top: Areal under reparation m. spilleforbud

2. Out of bounds: Hul 13 og 14.

Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 13 og 14, er kun gældende ved spil af hul 13. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare fohindringer hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

3. Pæle/plader/vise-vej-skilte er ikke-flytbare forhindringer.

Røde og blå pæle/plader samt vise-vej-skilte på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

4. Bold out of bounds og mistet bold: Ekstra mulighed (“Drop-fremme (+2)-reglen”).

Når en spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
Være kommet til at ligge stille på banen, eller
Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.
I denne lokale regel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokale regel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf
(Slagspil – 2 strafslag, Hulspil – tabt hul)

Udarbejdet: December 2018.
Godkendt af DGU: Januar 2019

Ordensreglement

Generelt (gælder på både 9- og 18-hulsbanen) 

 • Spil på 18-hulsbanen finder altid sted med start fra 1. tee og foregår i overensstemmelse med tidsbestillingsmodulet i GolfBox. Alle tider skal bekræftes.
 • Ved spil på banerne skal der udvises den størst mulige omhu med at beskytte banen.
 • Gentagne prøvesving bør undgås.
 • Turf skal lægges på plads og nedslagsmærker på green skal straks rettes op.
 • Vi opfordrer alle til at medbringe en kolbe med turfmix, der lægges i turfhuller (både egne og andres). Kolberne står i et stativ ved 1. tee på 18-hulsbanen.
 • Maximalt 4 personer pr. starttid.
 • 1- og 2-bolde har INGEN fortrinsret på banerne.
  Der henstilles til, at man går ud i 4-bolde på de tidspunkter, hvor der er stor aktivitet på banerne, samt lukker hurtigere spillende bolde igennem (også 1- og 2-bolde, hvis der er plads foran).
 • Klubbens medlemmer skal bære gyldigt bagmærke.
 • Greenfee-gæster skal kunne fremvise betaling af greenfee.
 • Banepersonalet (greenkeeperne) har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for deres sikkerhed.
  Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før der ved tegn er tilkendegivet, at der må slås.
  Der må ikke slås ud, når der bliver samlet bolde ind på drivingrange.
 • Hunde må kun medtages på Kolding Golf Clubs område ført i snor, og eventuelle efterladenskaber skal fjernes med det samme.
 • Påklædning, der falder uden for almindelige golfnormer, fx bar overkrop, badeshorts eller lignende, er ikke tilladt på banen eller i klubhuset. Der henvises i øvrigt til den til den gældende dresscode for Kolding Golf Club.
 • Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil på Kolding Golf Clubs baneanlæg er ikke tilladt.
 • Der udføres banekontrol. Banekontrollens anvisninger skal ubetinget følges.
 • Stålspikes er ikke tilladte

9-hulsbanen

 • Spil på 9-hulsbanen finder sted med start fra 1. tee og foregår i overensstemmelse med tidsbestillingsmodulet i GolfBox. Alle tider skal bekræftes.

18-hulsbanen

 • Spil på 18-hulsbanen finder altid sted med start fra 1. tee og foregår i overensstemmelse med tidsbestillingsmodulet i GolfBox. Alle tider skal bekræftes.
 • Der må ikke startes fra 10. tee.
  Spillere, der kun ønsker at spille 9 huller, opfordres til at benytte 9-hulsbanen.
  Såfremt spillerne afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelse på 10. hul som nystart fra 10. tee og medfører bortvisning.Et kortvarigt besøg i klubhuset betragtes ikke som en afbrydelse.
 • Når hul 5 er færdigspillet, ringes med klokken, så næste bold ved, at der er fri bane.
 • Bolde, der på 10. hul slås over i kolonihaverne må ikke hentes
 • På 13. hul SKAL det efterfølgende hold inviteres til at slå ud, såfremt de ankommer til tee-stedet inden det forangående hold har forladt dette. Det efterfølgende hold slår ud, mens det forangående hold går ned mod fairway.
 • Pace-of-play er indført på scorekortene. Tidspunktet, der er angivet yderst til venstre fortæller, hvornår det pågældende hul skal være færdigspillet.

Brud på Ordensreglementet kan medføre bortvisning.