Pris & medlemskab

Her kan du se priser på medlemskab i Kolding Golf Club i 2022.

Der er INTET indskud.

Pr. 1. august 2022 betales, der halv pris af nedenstående.

Download indmeldelsesblanket 2022
Online indmeldelsesblanket 2022

Prøve medlemskab/

startpakke 2022

3. måneder, kr. 495,-

(kun nybegyndere inkl. træning og spil på 9-hulsbanen)

Senior 1

kr. 7.100,- årligt

(kun eksisterende medlemmer, der har betalt indskud)

Senior 2 (26+ år)

kr. 7.600,- årligt

9-hulsmedlem

kr. 3.800,- årligt

(flex-medlemskab af 9-hulsbanen. Ved spil på 18-hulsbanen betales fuld greenfee.)

Long distance

kr. 3.850,- årligt

(bopæl min. 40 km fra Kolding og fuldgyldigt medlemskab i en dansk anden golfklub)

Junior (0-9 år)

kr. 575,- årligt

(dit 1. år som junior i KGC koster ALTID KUN kr. 550,-)

Junior (10-18 år)

kr. 1.300,- årligt

(dit 1. år som junior i KGC koster ALTID KUN kr. 550,-)

Ungsenior (19-25 år)

kr. 2.750,- årligt

Studiemedlem (max. 30 år)

kr. 1.350,- årligt

(SU-berettiget uddannelse, gyldigt studiekort samt år for endt uddannelse skal oplyses)

Passivt medlemskab

kr. 1.000,- årligt

(inaktivt DGU kort)

Her kan du se priser på skabe til din golfbag i Kolding Golf Club i 2022.

For at have adgang til Bagrummene skal du have chip. Chippen er personlig og kan laves i Sekretariatet

Det koster 75 kr. i Depositum og 25 kr. i årsgebyr

El-skab

kr. 1.000,- årligt

(befinder sig ved jorden i bagbygningen)

Bagskab – enkelt

kr. 400,- årligt

(befinder sig i bagbygningen ovenpå el- og familieskabene)

Familieskab

kr. 800,- årligt

(befinder sig ved jorden i bagbygningen)

Kælderskab

kr. 400,- årligt

(befinder sig i kælderen af klubhuset)

Kontingent- og restance politik for Kolding Golf Club

Opdateret den 21. januar 2022

 1. Medlemskontingent for KGC samt skab betales 1 gang årligt med forfald den 11. februar.
  (det er medlemmets ansvar at sørge for at holde dets kontaktinformationer i GolfBox opdateret samt sende mail til kgc@kgc.dk om ændringerne)
 2. Opkrævninger udsendes i januar. Fakturadato er den 1. februar med sidste betalingsdag den 11. februar.
 3. Ved manglende betaling udsendes rykker senest 10 dage efter sidste betalingsdag (den 21. februar) med krav om omgående betaling, samt med oplysning om konsekvenserne ved manglende betaling. Der gives en frist på 10 dage, og der tillægges et rykkergebyr kr. 100,- fastsat af bestyrelsen.
 4. Mangler betalingen stadig den 1. marts inddrages medlemmets spilletilladelse, og er der stadig ikke betalt efter yderligere 1 måned kan medlemmet ekskluderes af Kolding Golf Club, og det udestående overdrages til inkasso.
 5. Ved fremsendelse af faktura pålægges opkrævningsgebyr på kr. 10,-
 6. Opgradering af medlemskab kan ske i indeværende sæson med omgående virkning. Frem til den 1. august betales differencen mellem nuværende medlemskab og det ønskede medlemskab. Efter den 1. august betales 50% af differencen mellem nuværende medlemskab og fuldt medlemskab.
 7. Kontingent samt skab kan erhverves til halv pris pr. 1. august i indeværende sæson.
 8. Nedgradering af medlemskab skal ske skriftligt til kgc@kgc.dk senest den 31. december til den næstkommende sæson.
 9. Udmeldelse og/eller opsigelse af skab skal ske skriftligt til klubbens sekretariat på kgc@kgc.dk senest den 31. december, gældende for den kommende sæson.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Kolding Golf Club