Udvalg

I Kolding Golf Club har vi en række stærke udvalg, der står for alt fra planlægning og afvikling af turneringer til tiltag på banen og tiltrækning og fastholdelse af nye medlemmer.

Hvis du er interesseret i at blive en del af et af udvalgene, så tag kontakt til de pågældende udvalgsformand.

Bladudvalg

Frank Cilius

Redaktør
Mail: dengodehistorie@kgc.dk
Tlf. nr.:22330053

Klublivsudvalg

Annie Kongsted Christiansen

Formand
ajkongchrist@outlook.dk
Tlf. 30532593

Eva Karlsen

Medlem
Mail:evaekarlsen@gmail.com
Tlf. nr.:60439959

Bente Kjaer 

Medlem
mail: bentekjaerkolding@gmail.com

Miljøudvalg

Mathias Much Hansen

Greenkeeper

Baneservice

Aage Ramsgaard

Formand
Mail: rams@post9.tele.dk
Tlf. nr.: 26169400

Fritz Nielsen

Medlem

Benny Brix

Medlem

Ole Buch Madsen

Medlem

Ove Holm Hansen

Medlem

Jette Svane

Medlem

Johnny Bejerholm

Medlem

Regel- og Ordensudvalget

 

Formand

Lars Bolet

Medlem
Mail: bolet@adslhome.dk
Tlf. nr.: 51184855

Ole Seistrup

Medlem
Mail: olesei77@gmail.com
Tlf. nr.: 24219802

Niels Holgersson

Medlem
Mail: niels@holgersson.dk
Tlf. nr.: 22455002

Handicapudvalget

Christian Bruun 

Formand Handicapudvalget
Tlf. nr. 50406954
Mail: chr.bruun@mail.dk

Henning B. Schmidt

Medlem
Tlf. nr. 42772461
Mail: henningbs48@gmail.com

Janne Schmidt

Medlem
Mail: jannels47@gmail.com

Husudvalget

Ivar Spanggaard

Formand
Mail: ivarspanggaard@gmail.com
Tlf. nr.: 20227807

Thorkild Skoubo

Medlem
Mail: jtskovboe@gmail.com
Tlf. nr.: 29647325

Grethe Gydesen

Medlem
Mail: grethe.gydesen@outlook.dk
Tlf. nr.: 40361192

Ebbe Holst

Medlem
Mail: ebbe.holst@mail.dk
Tlf. nr.: 21727847

Karen Lauridsen

Medlem
Mail: karenlau47@gmail.com
Tlf. nr.: 40973713

Gerda M. Sørensen

Medlem

Inger Ramsgaard

Medlem
Mail: Inger.ramsgaard@gmail.com
Tlf. nr.: 20315189

Juniorudvalget

Anders Jakobsen

Formand
Mail: aj@anjc.dk
Tlf. nr.: 25438800

Thomas Blicher Christensen

Medlem
Mail: T_blicher@live.dk
Tlf. nr.: 50712315

Henrik Toft Johansen

Medlem
Mail: lykkemai.0205@gmail.com
Tlf. nr.: 60396153

Søren Lindskov Jensen 

Medlem
Mail: sje@stoebes.dk
Tlf. nr.: 53836912

Begynderudvalget

Birthe Bache

Formand
Mail: birthebache22@gmail.com
Tlf.  nr.: 23 71 36 40

Lis Møller Eriksen

Medlem
Mail: limepriv@stofanet.dk
Tlf. nr.: 27648086

Niels Sterling

Medlem
Mail: sterling@stofanet.dk
Tlf. nr.: 27129995

Turneringsudvalget

Jørgen Fink

Formand
Mail: jfinkkolding@outlook.com
Tlf. nr.: 30948626

Morten Nielsen                         

Medlem
Mail: morten@rm-invest.dk
Tlf. nr.: 22 10 02 02

Troels B. Høyer

Medlem
Mail: troels.hoyer@gmail.com
Tlf. nr.: 20945243

Mogens Davidsen                        

Medlem
Mail: mbdavidsen@icloud.com
Tlf. nr.: 20296555

Læs de Amindelige turneringsbestemmelser

Eliteudvalget

Fredrik Johnsson

Medlem
Mail: pro@fredrikjohnsson.dk
Tlf. nr.: 60162339

Anders Jakobsen

Medlem
Mail: Anders.Jakobsen@nttdata.com
Tlf. nr.: 

Klaus Mønster Bork

Medlem

Mail: kmbork@dbmail.dkBaneudvalget

Morten Grum-Schwensen

Formand
Mail: grum@mail.dk
Tlf. nr.: 27284466

Hans Hougaard

Medlem
Mail: hanshougaard@stofanet.dk
Tlf. nr.: 20914918

Troels Høyer

Medlem
Mail: troels.hoyer@gmail.com
Tlf. nr.: 20945243

Mikkel Fredslund

Chefgreenkeeper

Fredrik Johnsson

PGA træner

Sponsorudvalget

Jørgen Fink

Formand
Mail: jfinkkolding@outlook.com
Tlf. nr.: 30948626

Kaj Lykke Iversen

Medlem
Mail: kli@klicon.dk
Tlf. nr.: 40191910