Klubber i klubben

Medlemskab af Kolding Golf Club giver ikke blot adgang til en af Danmarks bedste baner men danner også rammen for et godt socialt liv og netværk – med golfspillet som det naturlige omdrejningspunkt.

Er du interesseret i at være en del af en klub i klubben, så tag fat i klubbens formand eller henvend dig i sekretariatet, så vil de hjælpe dig videre.

Ønsker du ikke at være en del af en klub-i-klubben, men vil du gerne spille nogle uformelle turneringer henover året, så er der mulighed for det både mandag aften fra kl. 17.30 (9 huller) og fredag formiddag kl. 10 (18 huller). Se mere om Fyraftensgolf og Seniorgolf her.

Torsdagstøserne

Torsdagstøserne er en ”Tøseklub” i Kolding Golf Club.

Klubbens formål er at hjælpe alle nye ”Tøser” i gang samt at have et godt socialt samvær.

Der spilles hver torsdag fra ca. 1. april til 31. oktober hvis vejret arter sig på 9-hulsbanen.

Vi trækker lod om, hvordan vi går ud i hold, første bold starter kl. 16:30.

Vi spiller om kr. 20,- som hver deltagere smider i puljen og for hver 5. deltager gives der præmie, dog max 3 præmier pr. gang.

Den sidste torsdag i hver måned spiser vi sammen.

Ca. 2 gange i sæsonen – forår / efterår – spiller vi Ryder Cup

 

Kom forbi torsdag og spil med – Alle er velkomne!

Ved evt. spørgsmål

Kontakt
Vibeke Nielsen
vkn0658@live.com

Club 20

Club 20

Club 20 er en herreklub, som blev stiftet i 2009. Vi er p.t. 27 medlemmer.

Der spilles hver mandag og torsdag. Vi har 5 reserverede tider begge spilledage med første start kl. 10. Gæster kan undtagelsesvis deltage.

Sæsonen er hele kalenderåret såfremt vejret tillader det.

Matchformen er overvejende stableford.

Der opkræves hverken kontingent eller indskud, men der erlægges matchfee på kr. 20 pr deltager hver spillerunde, og beløbet går ubeskåret til præmier.

Vi tilstræber at arrangere udflugter ca. hver 3-4 uge. På disse dage fritstilles reserverede tider efter behov.

Herudover er der ingen fastlagte arrangementer.

Evt. henvendelse bedes rettet til bestyrelsen:

Preben Bach Nørgaard (Formand)
Mobil tlf.:25704099
E-mail:pr.noergaard@stofanet.dk

Knud Erik Mogensen
Mobil tlf.:29269988

Mogens Bonnichsen
Mobil tlf.:24222702

Makkermatch Klubben

MAKKERMATCHKLUBBEN er som navnet siger en klub for makkerpar. Eneste krav til et makkerpar er, at man skal spille med samme makker hele sæsonen, og mindst den ene i parret skal have KGC som hjemmeklub. Det er samtidig en klub, hvor ambitionsniveauet for selskabeligt samvær er højt. Derfor afsluttes hver match med spisning (og præmieuddeling) i restauranten.

Vi spiller forskellige former for parmatcher 5 gange i løbet af golfsæsonen. Der er præmier hver gang samt en gennemgående turnering, som kræver deltagelse i 3 ud af de sidste 4 turneringer.

Matchprogram 2022: 

  • 3-køllematch på 9-hulsbanen    Lørdag 26/3 – 9 huller
  • Champagnematch                       Søndag 22/5 – Greensome
  • Udflugt til Hjarbæk Fjord G.C.     Sø. 19/6 – Ma. 20/6 –  Bestball
  • Sommermatch                             Søndag 14/6 – Greensome
  • Generalforsamlingsmatch           Lørdag 24/9 – Greensome

Kontingentet er 300 kr./par. Ved behov opkræves matchfee 100 kr./par (undt. 3-køllematch og udflugt).

Der er stadig plads til nye medlemmer/makkerpar, og har I lyst til at spille med i Makkermatchklubben, kontakt da blot en af nedenstående.

Næstformandskabet 2022

  • Bente og Lars Tingleff                        Tlf.  20225868
  • Britta Bergmann og Niels Sterling        –    26199138 / 27129995
  • Jonna og Erik Vagner                           –   24241648
  • Grethe og Bent Gydesen                      –   51951192

Mange golfhilsner fra næstformandsskabet MMK.

Kratluskerne

Kratluskerne spiller golf 4 gange i løbet af et år.

2 gange i Kolding Golf Club nemlig april og oktober og 2 gange på fremmede baner den ene gang med overnatning.
(Af vedtægterne fremgår 3 hjemme banekampe og en udebanekamp. Det er ikke korrekt)

Vi er en parmatchklub.

Vi har en overgrænse på 30 par svarende til 60 personer. For øjeblikket er vi 24 par eller 48 personer. Begrundelsen for denne grænse er, at hvis vi bliver flere medlemmer, så bliver det uforholdsmæssigt besværligt at arrangere udebanearrangementer med transport, finde overnatningsmuligheder, steder hvor vi alle kan spise samme sted osv.

Nye medlemspar kan foreslåes til bestyrelsen hele sæsonen. de eksisterende medlemmer høres inden bestyrelsen træffer afgørelsen om medlemsskab.

Har du lyst til at høre mere om kratluskerne, så send gerne en mail til Søren på srra@trefor.dk

Eller besøg deres hjemmeside her.