RULLENDE REFERAT AF BANEUDVALGS MØDE

Deltagere:       Morten Grum-Schwensen (formand)                              Hans Hougaard                              Ulrik Lykkegaard                              Fredrik Johnsson                              Mikkel Fredslund                              Bent Bruun  (bestyrelsen)                              Kurt Hansen  (bestyrelsen)   25.01.2023 Første møde i nyt…