Årets KGC’er

Et medlem, der har ydet en ekstraordinær frivillig indsats får æren af at kunne kalde sig Årets KGC’er i et helt år

Årets KGC’ere 2021

Flemming Gerson, der vandt den fornemme titel i 2020, udnævnte Kurt Hansen som Årets KGC’er 2021.

Utallige er de timer Kurt Hansen har brugt i forbindelse med et bredt udsnit af opgaver som klubben har haft brug for skulle løses eller i hvert fald tages fat på.

Det spænder lige fra samtaler i forbindelse med ansætteler, til arbejde som kasser og ikke mindst projektet med at få klubben miljøcertificeret. Alle disse opgaver har været og er stadig utrolig arbejds-/tidskrævende, men os omkring Kurt Hansen har aldrig hørt et kny om hvor omfattende de opgaver er, som han har påtaget sig.

Derfor er det en glæde for os, der skulle vælge min afløser som ÅRETS KGC’ER, at kunne pege på Kurt Hansen, der virkelig har fortjent denne pris.

Årets KGC´er Navn
2008Henning Lauritsen/ Bent Nielsen
2009Henning B. Schmidt
2010Marianne Dahm Olesen
2011Ivar Spanggaard
2012Ricky Spanggaard
2013William Bredholt
2014Christian Bruun
2015 Anders Vestergaard
2016Per Skouboe
2017Old Boys gruppen:
Ernst Johnsen
Jens Solvold
Jakob Jakobsen
Bent Gydesen
Erik Mikkelsen
Kaj Lyngsmose
Henry Hansen
Poul Bramsen
Finn Bruun Sørensen
2018Blomster pigerne
Karen Lauridsen
Grethe Gydesen
Mona Roskjær
Bodil Spangaard
Hanne Halkjær
Inger Ramsgaard

2019 Thorkild Skovboe
2020 Flemming Gerson
2021Kurt Hansen