Årets KGC’er

Et medlem, der har ydet en ekstraordinær frivillig indsats får æren af at kunne kalde sig Årets KGC’er i et helt år

Årets KGC’ere 2019

Karen Marie Lauridsen, der er forkvinde for blomsterpigerne, der vandt den fornemme titel i 2018, udnævnte Thorkild Skouboe som 2019 Årets KGC’er 2019.

Thorkild blev valgt ind i husudvalget i marts 2014, det er snart 6 år, han har gjort en kæmpeindsats og er altid parat, når udvalget kalder til nye opgaver. Thorkild har stået for op maling af alle båse på p-pladsen og renovering af lamperne på p-pladsen sammen med Ivar Spanggaard. Han har malet hele bagbygningen og transformatorstationen udvendig. Han står for oprensning af den store vaskeplads og er en god sparringspartner i hus udvalget.