Vanding

Arbejdet med etablering af den nye vandboring er godt i gang. Selve brønden er etableret og arbejdet med etablering af og installation af pumpe er opstartet.

Den seneste melding er, at vi igen vil have vand på vandingsanlægget i løbet af onsdag, måske tirsdag aften, hvis alt går efter planen.

Vi krydser fingre.

I dag har greenkeeperne foretaget manuel vanding af greens, da disse er meget tørre efter mange uden nedbør.