Ændringer i Sekretariatet.
Kolding Golf Club har i foråret 2021 været gennem en sparerunde hvor der i første omgang blev foretaget besparelser på banen og udvalgte udvalg.
Det har efterfølgende vist sig at det er nødvendigt at foretage yderligere besparelser.
Denne gang rammer besparelserne sekretariatet og det er derfor besluttet at ændre strukturen fra det nuværende setup med 3 fuldtidsansatte til et setup med 2 fuldtidsansatte.
Det betyder at vi har opsagt samarbejdet med Laura G. Christensen og fritstillet Laura.

Jeg vil gerne takke Laura for den store indsats hun har gjort for og i KGC og ønske al mulig held og lykke i fremtiden.

Eventuelle spørgsmål vedr. ovenstående rettes til klubbens manager Jens Elvang tlf. 5195 5097 eller formand Jørgen Fink tlf. 3094 8626

Medlemsundersøgelse.
I dag er der udsendte spørgeskema pr. mail til alle medlemmer i klubben.
Mange har allerede besvaret spørgeskemaet, hvilket vi er rigtig glade for. Besvarelserne er meget vigtige for det forestående strategiarbejde og vi håber derfor at i alle tager jer tid til at besvare spørgsmålene.

Banen i efteråret.
Af hensyn til at greenkeeperne skal have mulighed for at klippe græsset, så i som spillere får en god oplevelse, er det fra nu først muligt at booke tider fra kl. 08.00 alle dage.
Vi er også i en periode hvor der kommer meget regn. Derfor kan det ske at vi med kort varsel bliver nødsaget til at lukke for kørsel med buggies mm.

Med ønske om et smukt efterår med masser af golf til alle.

Venlig hilsen
Jens Elvang
Kolding Golf Club