KOLDING GOLF CLUB HAR SOM DEN FØRSTE KLUB I DANMARK OPNÅET ISO14001 MILJØCERTIFICERING

Golfklubber har i årevis, og vil fremover være genstand for opmærksomhed når det gælder miljø. Kolding Golf Club vil mere end blot tænke på miljø og natur.

Vi vil handle og udover at skåne miljø og natur, vil vi sikre et godt omdømme i omverdenen, herunder eksterne samarbejdspartnere f.eks. sponsorer og myndigheder. Vi tror på, at de kommende golfspillere naturligt vil stille disse krav til en klub, og dem er vi forberedte på.

Kan vi forbedre os?

Allerede i dag efterlever vi krav om registrering af pesticider og gødning til Greendata (Miljøstyrelsen). Men med en certificering er vi gået skridtet videre. Vi har påtaget os at arbejde med en kortlægning af en lang række miljøforhold og efterfølgende opsat konkrete miljømål.

For at indfri vores målsætning, har vi opsat tre konkrete mål for vores indsats i 2022:

  • Affaldssortering implementeret 2022
  • Sort til grøn med reduktion på 25% senest 2027
  • 5% reduktion af strømforbrug senest 2023
  • Reduktion af vandforbrug – etablering af vand reservoir.

Som et led i vores strategi har vi valgt at gå efter en miljøcertificering ISO 14001:2015. Dette er en international anerkendt standard på miljøområdet. ISO 14001 opstiller en klar ledelsesramme til reduktion af miljøpåvirkninger og sikre et kontinuerligt arbejde.

Med en certificering holder vi os selv op på, at miljøbelastningen fra drift af bygninger og banen skal være så lav som mulig. Dog under hensyntagen til tekniske løsninger, økonomisk ansvarlighed og naturligvis uden at reducere spilkvaliteten mærkbart.

 

En rejse mod certifikatet

En certificering er en rejse. Vi valgte at tage Bureau Veritas og merrild-jensen med på rejsen, som vi for alvor påbegyndte i 2021. Bureau Veritas er verdens største certificeringsbureau med 85.000 ansatte i 140 lande og merrild-jensen har mange års erfaring med udvikling og drift af miljøledelsessystemer. Derved har vi haft to stærke spillere med os. merrild-jensen har opbygget selve rammen for systemet og er vejleder gennem processen og Bureau Veritas har foretaget selve ISO14001 certificeringen af miljøledelsessystemet.

Vi fik kortlagt alle processer og miljøforhold. Med vores obligatoriske indberetning til Miljøstyrelsen troede vi faktisk, at alle nødvendige og væsentligste krav var efterlevet. Kortlægningen viste os dog noget andet. Vi havde en lang række andre forhold i den daglige drift, hvor vi ikke levede op til vores forventede ansvar. Den proces har resulteret i, at vi opnår nogle konkrete besparelser. Det omfattende miljøarbejde mundede ud i, at vi var igennem en grundig auditering, hvor vi blev udfordret på hele Miljøhåndbogen og systemet. Med nogle konkrete afvigelser og forbedringsforslag fik vi foretaget de nødvendige korrektioner.

Arbejdet har f.eks. mundet ud i, at chefgreenkeeperen i samarbejde med Green Turf lavede en meget præcis baneplanlægning, som afspejler en af vores prioriteter, nemlig at vedligeholde en bane af høj kvalitet til gavn for medlemmer og gæster.

 

Er processen så slut?

Nu står vi så med et ISO 14001 miljøcertifikat, og vi er pavestolte! Det videre arbejde og udviklingen stopper dog langt fra her. Arbejdet har vist os, at hvis vi tænker ansvarsbevidst i alle miljøforhold og finder rationelle løsninger, kan vi udover at finde konkrete besparelser samtidig tilføre værdi til samfundet og ikke mindst den fremtidige bevidste generation af golfspillere.

Vi kan kun anbefale andre golfklubber at gennemgå en certificeringsproces. Den har været værdiskabene, lærerig og frem for alt et skridt i den rigtige retning.

 

Billeder: fra højre: Asger Højland Lorentzen – Lead Auditor Bureau Veritas, Jørgen Fink – Formand Kolding Golf Club, Kurt Hansen – medlem Miljø- og Bæredygtighedsudvalget, Peter Worck Nielsen – formand Miljø- og Bæredygtighedsudvalget,  Torben Kastrup Petersen – Banechef DGU, Jens Elvang-Gøransson – Manager KGC. Mikkel Fredslund – Chefgreenkeeper KGC.