Afvikles i weekenden den 28-29. august

Der spilles slagspil i alle rækker, men for veteran Damer og Super Veteran Damer vil der blive fastsat et max antal slag pr. hul – der kan maximalt laves en 5-dobbelt bogey pr. hul (dvs. en 8’er på par 3, en 9’er på par 4 og en 10’er på par 5 hullerne).

  1. Herre og Dame rækken er en åben række for alle
  2. Hvis man ikke stiller op i hhv. Herre og Dame rækken er det et krav, at man stiller op i den aldersgruppe man tilhører
  3. Spillere i elitegruppen SKAL stille op i Herre/Damerækken. Drenge og piger i elitegruppen har frit valg mellem Herre/Damerækken og Dreng/Pigerækken
  4. Hvis der ikke er nok tilmeldte i en række (minimum 6 deltager) kan turneringsudvalget slå rækker sammen for at få gennemført mesterskabet for de tilmeldte. Rækker slå sammen således: Der slås sammen til en yngre aldersgruppe undtagen piger og drenge som flyttes til hhv. Dame og Herre rækken.
  5. Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at aflyse en række hvis det ikke er muligt at opnå minimumstilmeldingen.
  6. I tilfælde af omspil spilles det på hul 1, 6 og 18. Er man stadig lige spilles “sudden death” på hul 18
  7. Cut grænsen afhænger af antal tilmeldte. Turneringudvalget forbeholder sig ret til endeligt at fastlægge dette efter endt tilmeldingsfrist.

Præmier

  • Nr. 1 og 2 i hver række
  • Bedste og næstbedste nettoscore i hver række

Afhentning af scorekort sker i sekretariatet senest 35 min. før tee off.

Turneringsfee er incl. en frokost om lørdagen, drikkevarer er for egen regning.

Buggies er ikke tilladt. Der kan meddeles dispensation, hvis spilleren til daglig altid anvender buggy eller lignende pga. fysisk handicap eller sygdom og ikke vil være i stand til at spille 18 huller uden brug af buggy. Dispensation kan gives ved henvendelse til turneringslederen.

Afbud SKAL ske senest fredag d. 28. august kl. 12.00 ved at kontakte turneringslederen. Kontaktinfo findes under “kontaktpersoner”.

Afbud efter 27. august kl. 12.00 samt no-show vil resultere i at turneringsfee ikke refunderes.

Ved no-show skal ligeledes betales et administrationsgebyr på 100 kr.

Tilmelding klik her