Julehilsen

Kære medlemmer,

julen står for døren og snart kan vi alle nyde den fredfyldte juletid.

9 huls banen er åben for spil og med det smukke vintervejr giver det rig mulighed for at spille en runde golf før og efter julemiddagen og den efterfølgende gode julemad.

Covid-19 er desværre blusset op igen og der er indført nye restriktioner som alle bedes overholde ved brug af klubbens faciliteter. Husk derfor MUNDBIND og at spritte hænder af. Se disse på klubbens hjemmeside – klik her.

I efteråret opstartede en strategiproces som forløb over 4 møder med deltagelse af bestyrelse og ledende medarbejdere, og på det sidste møde var alle formænd for udvalg og klub-i klubben også inviteret til at deltage.

Processen har været faciliteter af udviklingskonsulenter fra DGU og været uden omkostning fra KGC.

Bestyrelse, ansatte, udvalg og klub-i-klubber har lagt rigtig mange timer i strategiarbejdet.

På baggrund af den gennemførte strategiproces er der nu fastlagt 3 værdier og 5 strategier/fokusområder for Kolding Golf Club, som nedenfor kort er beskrevet

De 3 værdier er som følger:

  1. Ordentlighed – at vi har respekt for klubbens faciliteter og regelsæt og udviser god adfærd både på banen og når vi er sammen efter spil.
  2. Rummelig – at vi har plads til forskellighed, er åbne for ideer og stræber efter højt engagement og frivillighed.
  3. Værdiskabende – at vi er serviceminded, byder alle velkommen og aktivt medvirker til at skabe gode oplevelser.

De 5 strategier/fokusområder er som følger:

  1. Stabilitet i strategi, ledelse og frivillighed – ved at vi løbende følger op på strategi, samarbejde og ansvar.
  2. Stabil økonomi – ved at vi hele tiden arbejder på at øge indtægterne og have en tæt styring af omkostningerne.
  3. Medlemsvækst – ved at vi har fokus på rekruttering og den gode begyndelse.
  4. Faciliteter – ved at vi løbende udvikler vores faciliteter.
  5. Café og Restaurant – ved at vi har fokus køkkenets åbningstider herunder at der laves aktiviteter der ”skaber” flere spisende gæster.

Til hver af de 5 strategier/fokusområder bliver der udarbejdet handlingsplaner over tiltag der skal effektueres for at vi kommer i mål med strategierne.

Input til tiltag til opfyldelse af de enkelte strategier kommer bl.a. fra jer medlemmer. Og alle de input som Lone og Jens i sekretariatet siden august har modtaget er medtaget på listen over tiltag som skal prioriteres.

Vi glæder os til at præsentere den samlede strategiplan på kommende generalforsamling som er programsat til mandag den 28. februar 2022. Indkaldelse sker senere og i henhold til klubbens vedtægter.

I den forbindelse gøres der opmærksom på at forslag fra medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen jf. klubbens vedtægter skriftligt skal være formanden i hænde senest den 31-12.

Sekretariatet holder juleferie fra og med torsdag den 23. december og er tilbage igen mandag den 3. januar.

 

På vegne af bestyrelsen og ansatte ønskes alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og sekretariatet

[dt_photos_carousel dis_posts_total=”2″ image_border_radius=”0px” project_icon_border_width=”0px” arrow_bg_width=”36x” arrow_border_width=”0px” r_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” r_arrow_v_offset=”0px” l_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” l_arrow_v_offset=”0px” category=””]