Kære medlemmer

Hermed en orientering om tiltag i Kolding Golf Club.

Allerførst vil jeg igen sige velkommen til vores nye manager Jens Elvang. I har vist alle bemærket de positive tiltag, han har været med til at igangsætte.

Fokusområder ny bestyrelse/ny manager.

Den nye bestyrelse og manager har i første omgang sat fokus på pli, orden og adfærd. Det betyder kort sagt, at vi skal være mod hinanden, så vi alle har gode oplevelser, taler ordentligt til hinanden, om hinanden og med hinanden. Vores omgivelser og faciliteter skal fremstå pæne, ryddelige og ordentlige.

Faktuelt har det pt. betydet at

  • der er ryddet op i klublokalet hvor udlånsudstyr hentes, sekretariatet har gennemgået en gennemgribende oprydning og der er indkøbt nyt (men brugt) mødebord og stole.
  • rengøringen af vores faciliteter er strammet op.
  • der er foretaget udbedring af taget på klubhuset hvor ødelagte tagsten er udskiftet.
  • alle flagstænger er renset for alger og der er sat nye knopper på flagstænger der manglede.
  • P-pladsen er klippet og affald der lå og flød er fjernet. Hjælp med at hold området pænt. Husk at benytte opsatte affaldsbeholder.
  • på Driving Range blev der primo august indkøbt 6000 stk. nye træningsbolde, så der er bolde nok til alle, der vil træne. Hjælp med at sætte kurve tilbage ved boldkassen, når træningsområdet forlades.

Hvis vi hver især hjælper lidt til, kan vi ved fælles hjælp nå rigtig langt.

Og som klubben nye manager Jens Elvang siger…..”har du noget godt at sige om vores dejlige klub så fortæl det vil venner og bekendte” og ”er der noget du utilfreds med, så sig det til Jens” Han vil så forsøge at gøre noget ved det.

Ny greenkeepergård.

Etablering af ny greenkeepergård er i fuld gang. Forarbejdet med rydning af området og jordarbejdet er udført. Næste step i projektet er støbning af fundament. Herefter går det ”slav i slav” til bygningen står færdig, forventeligt medio februar 2022.

Strategiproces – hvor skal vi hen?

Bestyrelsen har besluttet at opstarte en strategiproces for KGC. Processen faciliteres af en udviklingskonsulent fra Dansk Golf Union; en service der er uden omkostninger for KGC.

For at få så godt et grundlag som muligt for strategiarbejdet vil alle medlemmer medio september få tilsendt et spørgeskema pr. mail via Golfspilleren i Centrum.

På den måde får vi en måling på, hvordan I oplever klubben. Jeres besvarelser er meget vigtige for strategiarbejdet, og vores håb er derfor, at I alle vil tage jer tid til at besvare spørgsmålene i spørgeskemaet.

Bestyrelsen vil præsentere resultaterne af strategiarbejdet senest på kommende generalforsamling.

Med venlig hilsen
Jørgen Fink
Formand KGC