Information fra formanden

Kære medlemmer,

Nu nærmer vinteren sig og for mange af jer er sæsonen slut. Det er dog stadig muligt at spille på 9-huls banen, men husk at læse de anbefalinger der måtte være, f.eks. når der er frost.

Hvis I har været i klubben indenfor de sidste par uger, har I bemærket, at bygningen af greenkeepergården skrider frem efter planen, og greenkeeperne kan forhåbentlig snart sætte de første maskiner ind. Vi glæder os alle til, at de får nye og meget bedre arbejdsforhold.

Jeg vil også gerne sig tak til alle jer, der besvarede spørgeskemaet ”Golfspilleren i Centrum”. Det har været et meget værdifuldt udgangspunkt for det strategiarbejde vi startede umiddelbart efter at vi havde fået jeres input. Vi har haft i alt 4 strategimøder, alle faciliteret af DGU, som har bidraget med værdifuld sparring og sørget for at processen forløb struktureret. De første møder var med bestyrelsen og de ledende medarbejdere, medens det sidste møde også var med deltagelse af udvalgsformænd og formændene i ”klubber i klubben”. Vi skal nu have lagt sidste hånd på dette arbejde og vil fremlægge resultatet i form af en strategiplan på den kommende generalforsamling.

Nu er coronarestriktionerne desværre tilbage. Vi håber alle, at dette snart er overstået, men i mellemtiden må vi alle acceptere disse restriktioner både i klubben og alle andre steder i samfundet. Jeg håber, at I alle kommer godt igennem det.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Fink

Formand for Kolding Golf Club

[dt_photos_carousel dis_posts_total=”2″ image_border_radius=”0px” project_icon_border_width=”0px” arrow_bg_width=”36x” arrow_border_width=”0px” r_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” r_arrow_v_offset=”0px” l_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” l_arrow_v_offset=”0px” category=””]