Kære medlemmer i Kolding Golf Club

I indkaldes hermed til Generalforsamling i Kolding Golf Club

mandag d. 28. februar kl. 19.00

i klubhuset, Egtved Allé 10, 6000 Kolding

med nedenstående dagsorden jf. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretninger om det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4.a Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
  4.b Vedtagelse af indskud og kontingent for næstfølgende år
  5. Forhandling og afstemning om forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, men det er kun alle aktive medlemmer på min. 18 år, der har stemmeret til generalforsamlingen. Der kan medbringes én fuldmagt pr. stemmeberettiget. 

Tryk på nedenstående links for Årsrapport 2021 (inkl. regnskab 2021 og budget 2022) og Generalforsamlings materiale.

Årsrapport 2021 (klik her, åbnes i pdf-format)

Generalforsamlings materiale (klik her, åbnes i pdf-format)

———————–

Det er i forbindelse med Generalforsamlingen ikke mulighed for spisning.

———————-

Se den nye Greenkeepergård før generalforsamlingen. Vores chefgreenkeeper står klar til at vise den nye greenkeepergård frem til alle interesserede i tidsrummet kl. 17.00-18.00 mandag den 28. februar.

———————–

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Kolding Golf Club

 

[dt_photos_carousel dis_posts_total=”2″ image_border_radius=”0px” project_icon_border_width=”0px” arrow_bg_width=”36x” arrow_border_width=”0px” r_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” r_arrow_v_offset=”0px” l_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” l_arrow_v_offset=”0px” category=””]