Referat bestyrelsesmøde den 15. november 21

Læs referat fra bestyrelsesmødet