Kære medlemmer,

Efter en lang periode med tørke oplever vi nu igen lidt vand fra oven og det sammen med varme gør at græsset er i fuld vækst. De pletter der opleves på fairway, semirough og rough (efter tørken) forventes at ”lukke” i løbet af 2-3 uger under forudsætning af fortsat let nedbør og varme.

I dag er områder med pletter i semiroughen (omkring bunkerne) på hul 5, 7, 8 og hul 9 opmærket med ”blå”, så der er mulighed for lempelse fra disse områder. Arbejdet med opmærkning på de resterende huller sker i løbet af de næste dage.

Teestedet på hul 2 og hul 9 er igen taget i brug. Teestedet er topdresset og efter sået. Der vil løbende ske topdressing og eftersåning af teestedet. Trappen op til 2. teested er lukket og man tilgår teestedet ved at følge stien foran teestedet og så gå rundt og op….. svært at beskrive 😊.

Roughen er, grundet nedbrud af roughklipperen, ikke klippet i denne uge. Den komponent der skal skiftes for at roughklipperen kommer til at køre igen forventes leveret og monteret senest mandag. Det er desværre lang tid at vente når græsset gror. Forventningen er at vi igen klipper rough fra på tirsdag.
SÅ HOLD BOLDEN PÅ FAIRWAY!

Jeg har fået enkelte henvendelser på måden flytning af huller og særligt måden de ”gamle” hulpropper er nedsat på – enten var for høje eller for lave. Greenkeeperne gør nu en ekstra indsat for at ”gamle” hulpropper sættes i niveau.

Fra DGU har jeg fået oplyst, at brug af hulkantsringe betyder, at ingen runder kan være handicaptællende. I konsekvens heraf bliver alle hulkantsringe fjernet fra hullerne på banen. Pas derfor ekstra godt på hulkanterne nu hvor vi ikke længere må benytte hulkantsringe.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for alle de konstruktive meldinger om banens stand som modtages pr. mail og personligt i sekretariatet. Dejligt med den konstruktive dialog, det er jeg rigtig glad for.

God tur derude.

Venlig hilsen
Jens Elvang-Gøransson