18 huls banen lukket for i år.

Årsagen hertil er dels at banen er meget våd og at der er svampeangreb på forgreens og teesteder, som ved spil på banen kan spredes til greens. 

9 huls banen er åben for spil. Husk at der skal bookes tid i golfbox.

Med venlig hilsen

Sekretariatet