Bane info – plejeplan mm.

Kære medlemmer,

Nu er der for alvor kommet gang i græsset og det ses på banerne. Vandingsanlægget er igen funktionsdygtigt og greens, teesteder mm. vandes normalt.

Efter en ustabil periode med mange ”ekstra” opgaver grundet vandboringens kollaps, tager vi nu fat på en periode hvor vi kan følge plejeplanen for golfbanen. En plejeplan der er tilpasset bemandingen, hvor vi i 2022 er 8 greenkeepere i sæsonen mod 10 greenkeeper i 2021.

Det betyder at

  • Greens klippes 5 gange pr. uge (3 hverdage og i weekender)
  • Teestederne klippes 3 gange pr. uge
  • Fairways klippes 3 gange pr. uge. Klippehøjden sættes ned fra 16 mm. til 14mm.
  • Semirough klippes 2 gang pr. uge. Klippehøjden sættes ned fra 55mm. til 46mm.
  • Rough klippes 1 gang hver 14 dag.
  • Bunkers rives 2 gange pr. uge.

Med ovenstående overordnede plejeplan kan vi se frem til en flot og velplejet bane, hvor man skal holde bolde på fairway og langt væk fra roughen 😊.

Plejeplanen er udarbejdet af chefgreenkeeperen og godkendt af baneudvalget.

Områder omkring greens

Vi har modtaget nogle henvendelser på at områderne omkring greens har pletter uden græs. Disse områder har været en udfordring i mange år, men nu gør vi noget ved det. Områderne bliver nu prikket og sået med græs. Dette arbejde opstarter hurtigst muligt.

Teestedet hul 2/9

I baneudvalget arbejdes på at finde en langsigtet løsning med hensyn til de udfordringer der er her. I den forbindelse har der været afhold 2 møder med Kolding Kommune. På det seneste møde, der blev afholdt den 13. juni, er det aftalt, at vi kan fælde enkelte træer ved teestedet for derved at få mere luft og lys til græsset. Luft og lys (og varme og vand også) er forudsætningen for gode teesteder!
Fældning af disse træer vil ske i efteråret, tidligst til oktober.
Der vil ske yderligere tiltag som opstamning af træer herunder fjernelse af udvalgte grene der giver store gener samt fjernelse af træer på sydsiden af stien i området der ikke tilhører golfbanen.

Indtil ovenstående forbedringer kan effektueres, bliver teestedet jævnligt topdresset og efter sået, ligesom flytning af teesteds markeringerne vil ske hyppigt, så ensidigt slid mindskes.

Baneudvalget overvejer om der midlertidigt skal etableres udslag fra måtter disse teesteder for at skåne græsset. Såfremt det besluttes at der skal benyttes måtter bliver dette informeret via hjemmesiden.

Klipning af 9 huls banen

9 huls banen klippes efter 18 huls banen er færdigklippet. Det betyder at græsset særligt mandag formiddag er langt. Vi har fået henvendelse om at der skal klippes mod spilleretningen, når der er spiller på banen, så greenkeepere og spillere kun møder hinanden én gang. Når der klippes på 9 huls banen, sker det fremadrettet mod spilleretningen med start fra hhv. hul 9 og hul 5.

 

Robotter på driving range

I skrivende stund er robotterne på driving range ved at blive installeret. Det forventes at robotklipper og robotboldopsamler er fuldt installeret i denne uge.
Tag godt imod vores nye ”medarbejdere”!

Torsdagssjakket

Hver torsdag fra kl. 08.00-10.00 mødes vi og arbejder ved og omkring klubhus og bagbygning.
Vi kan godt bruge flere hænder og har du lyst til at hjælpe din klub har vi brug for dig.
Efter arbejde byder klubben på kaffe og kage.

Tilmelding til torsdagssjakket – klik her eller kontakt Lone eller Jens i sekretariatet eller Jens på tlf. 5195 5097

 

Med venlig hilsen

Jens Elvang