FREMTIDIG AFFALDSHÅNDTERING I KOLDING GOLF CLUB

                          

Vi sorterer affald i hjemmet i mange fraktioner og det er ikke anderledes i en golfklub.

I KGC er al affald fra bane, stier, bagbygning, driving range, terrasse og p-plads, hidtil indsamlet og håndteret på greenkeepergården som én samlet usorteret affaldsmasse.

Dermed har KGC hidtil ikke fulgt Kolding Kommunes Affaldsregulativ (§10)

Miljømål:

KGC skal fremover sorterer det affald der hidrører spilleraktivitet i følgende fraktioner:

(genanvendelse og forbrænding)

 

 • Organisk affald                      (madrester, frugt, grønt etc.)
 • Jern og metal (dåser, stanniol etc.)                                             
 • Hård plast                             (plastflasker, emballager, plast tees, etc.)
 • Glas og flasker
 • Rent pap og papir
 • Brændbart restaffald (dvs. al øvrigt affald)

Fra 1. april foretages denne kildesortering og efterfølgende håndtering på følgende måde.

 • Der etableres 4 miljøstationer med plads til sortering i de ovennævnte 6 fraktioner.
 • Miljøstationerne bliver placeret følgende steder:
  • Flisegang fra p-plads
  • Udenfor bagbygning
  • Teested hul-1
  • Teested hul-10
 • Greenkeeperne er ikke ansat til at sortere affald, men vil ved afpasset turnus, indsamle og tømme det kildesorterede affald i der til indrettede containere på miljøstation ved greenkeepergård.

Efter 1. april vil der ikke længere vil være yderligere visuelt grimme affaldsstativer på områderne udenfor restauranten, og golfspillere må fremover medbringe eget affald frem til mødet med en miljøstation.

Cigaretskod og snusposer:

KGC ønsker at cigaretskod og snusposer ikke længere bliver bortskaffet på banen, hvorfor brugerne skal medbringe eget egnet udstyr til opbevaring af cigaretskod og snusposer frem til mødet med en miljøstation.

 

Værdiskabelse:

Vi opfylder krav omkring affaldssortering og er med til at følge genanvendelsesstrategien ift plast og metal og dermed bidrager KGC til udnyttelse af ressourcer.

Udover reduktion af brændstofforbrug ved kørsel (miljømål), sparer vi samtidig betydelige mandskabsressourcer.

Med venlig hilsen

Miljøudvalget i Kolding Golf Club

 
[dt_photos_carousel dis_posts_total=”2″ image_border_radius=”0px” project_icon_border_width=”0px” arrow_bg_width=”36x” arrow_border_width=”0px” r_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” r_arrow_v_offset=”0px” l_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” l_arrow_v_offset=”0px” category=””]