18 huls banen lukker for sæsonen

Kære medlemmer,

18 huls banen er meget våd og der er ikke tørring i luften. Nattefrosten har meldt sig og der varsles lave temperaturer og også nedbør.
I konsekvens heraf er det beslutte at 18 huls banen lukkes for spil for denne sæson og forventeligt først åbner op til foråret.

9 huls bane er som vanligt åben for spil.

Jer der har booket tider på 18-hulsbanen skal selv booke en ny tid på 9-hulsbanen.

Såfremt greenkeeperne vurderer, at det er muligt at klippe græsset på 9 huls banen, vil dette ske.

Med venlig hilsen

Sekretariatet
Kolding Golf Club

[dt_photos_carousel dis_posts_total=”2″ image_border_radius=”0px” project_icon_border_width=”0px” arrow_bg_width=”36x” arrow_border_width=”0px” r_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” r_arrow_v_offset=”0px” l_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” l_arrow_v_offset=”0px” category=””]