Kære medlemmer,

For ca. 2 uger siden skulle vi opstarte vandingsanlægget for sæsonen. Da dette ikke var muligt tilkaldte vi eksperter for at få undersøgt hvorfor.

Her fik vi en nedslående melding.

Vandboringen der blev etableret i 2018, var kollapset. Årsagen hertil er efterfølgende undersøgt og eksperterne har fundet frem til at det skyldes en fejl i styring af dykpumpen (den pumpe der pumper vandet op fra den 66m dybe boring) så pumpen har “kørt rundt i sit eget vand” som er blevet så varmt, at det har forårsaget at boringen er smeltet og derved kollapset.

Skaden er via klubbens forsikringsmægler – Din Forsikringsmægler v. Peter Frisk, meldt til klubbens forsikringsselskab. Om skaden dækkes af klubbens forsikring, afventer vi svar på.

Vi har undersøgt muligheden for at blive tilsluttet den almindelige vandforsyning gennem TRE-FOR, i stedet for etablering af ny vandboring. Og det er muligt at blive tilsluttet.

Tilslutning til TRE-FOR vandforsyning har en omkostningen på ca. kr. 725.000, -. Omkostningen til etablering af ny boring beløber sig til ca. kr. 690.000, -, altså ca. kr. 35.000, – billigere end tilslutning til TRE-FOR vandforsyning.

Men der er kæmpe forskel i omkostningen til den efterfølgende drift, hvor egen boring er ca. kr. 170.000, – billigere pr. år i forhold til tilslutning til TRE-FOR vandforsyningen. Den primære årsag hertil ligger i prisen KGC skal betale pr. m3 vand. Ved egen boring betaler vi ca. kr. 8,- pr. m3 og ved tilslutning til TRE-FOR vandforsyning skal KGC betale ca. kr. 18,- pr. m3.

I konsekvens af ovenstående har bestyrelsen besluttet, at der etableres en ny vandboring. Dette arbejde påbegyndes mandag den 11. april og forventes afsluttet i ugen efter påske.

Med venlig hilsen

Jens Elvang