Short Game & Short Game Turnering

Som nogle måske har bemærket, så er der blevet etableret en ny bane på vores anlæg: DGU’s Short Game.

Det er et koncept, DGU har udviklet for at gøre træningen af det korte spil sjovere og mere målrettet.

Banen består af 8 stationer:

 1. *Uret rundt
 2. *Kort og langt put
 3. *Kort og langt chip
 4. *Pitch
 5. *Lob
 6. *Bunker

Banen er optegnet med blåt på indspilsområdet og der står skilte ved hver station.

I klubhuset er anbragt en holder med scorekort, hvorpå der også er en udførlig vejledning i, hvordan banen skal spilles.

Det er klubbens intention og håb, at banen vil blive flittigt anvendt til både træning, konkurrence og hyggespil.

God fornøjelse!

 

Short Game Turnering

Løbende månedsturnering gennem hele sæsonen, startende den 1. maj.

Match proportioner:

 1. Man skal spille sammen med en markør og begge skal underskrive scorekortet.
 2. Der må ikke spilles eller øves på short game området samme dag før testen.
 3. Man skal starte ved station 1.
 4. Testen må gennemføres 1 gang om måneden og man skal på forhånd tilkendegive overfor markør, at dette er den tællende runde, hvorefter scorekort skal afleveres uanset resultat.
 5. Alle andre dage kan der øves frit.
 6. Der spilles i 3 rækker: A-række under 15, B-række under 30 og C-række ved handicap 30 og derover.
 7. For hver 50 indleverede scorekort præmieres de spillere, der har fået flest point i hver række – altså 50 spillere udløser 3 præmier, 100 deltagere udløser 6 præmier mv.
 8. Scorekort afleveres i kassen ved sekretariatet – husk at angive, hvilken række, der spilles i.
 9. Månedens vindere offentliggøres i et nyhedsbrev hver måned.
 10. Ret til ændringer forbeholdes.