Mange havde langt vejen forbi Kolding Golf Club for at tage afsked med Kenneth og hils på klubbens nye træner Fredrik Johnsson.

Formanden holdt en flot tale til Kenneth og takkede for tiden i KGC og de flotte resultater der gennem tiden er opnået. Herefter blev Fredrik budt velkommen til KGC. 

Venlig hilsen
Sekretariatet