MIDLERTIDIG LOKAL REGEL – oplæg

Spil med oplæg på begge baner

Fra og med 18. april 2023 gælder følgende midlertidige lokalregel om spil med oplæg (lejeforbedring):

MIDLERTIDIG LOKAL REGEL

Klippet til fairway eller lavere
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: indenfor et scorekorts bredde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

 

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Med disse midlertidige lokale regler er scoren handicapregulerende.

 

*Det generelle område er hele banen undtagen:

  • Teestedet på det hul, du spiller (Regel 6.2)
  • Alle strafområder (Regel 17)
  • Alle bunkers (Regel 12)
  • Greenen på det hul, du spiller (Regel 13)

Venlig hilsen
Sekretariatet