Medlemsinformation                                                                                       

Fredag d. 25. november 2022

Kære medlemmer

Siden sidste information har arbejdsgruppen nu har lejlighed til at drøfte situationen affødt af Jens Elvang`s opsigelse.

Der er en række praktiske og sæsonbetingede opgaver der skal varetages lige nu. Derudover har bestyrelsen besluttet, at KGC ikke på kort sigt indgår samarbejde med en ny manager, men i stedet opretter et forretningsudvalg der består af Jørgen Fink, formand, Bent Bruun, næstformand og Kurt Hansen, kasserer.

På nær et enkelt medlem i bestyrelsen er der fuld opbakning til løsningen.

Det samme er gældende for sekretariat, chefgreenkeeper og træner.

Løsningen med et forretningsudvalg vil tages op til vurdering ved udgangen af sæsonen 2023.

I det daglige understøttes forretningsudvalget af Lone Lindskov Bruun, der varetager den daglige ledelse af sekretariatet.

Til støtte for Lone er det planen at ansætter en golfsekretær på deltid i sæsonen.

Med til beslutningen hører at der fortsat skal bevares fuld fokus på:

  • At vi oppebærer tilfredsstillende likviditet, samtidig med en øget konsolidering.
  • At vi fastholder og videreudvikler vores sportslige ambitioner.
  • At vi fastholder det baneniveau der er aftalt ved seneste medlemsmøde i oktober.
  • At vi fastholder det betydelige arbejde med at hverve og introducere nye medlemmer, herunder kvindegolf.
  • At vi bibeholder interessen fra vores nuværende sponsorer og samtidig gør os endnu mere attraktive for nye.
  • At vi bibeholder den frivillige indsats og øger interessen for at yde en indsats blandt klubbens medlemmer.
  • At vi lever op til vores vision:

 En golfklub i udvikling, og det perfekte valg for golfspillere i nærområdet.

 

Med venlig hilsen

Kolding Golf Club

Jørgen Fink

Formand