Vanding på banen – status.

Så har vi langt om længe fået etableret ny vandboring og kan igen begynde at vande greens mm.

Træning for 36+ hcp spillere.

Fredrik tilbyder i 2022 træning for spiller med hcp 36+ på udvalgte datoer og med faste temaer.

Træningen foregår som gruppe træning og efter ”først til mølle” princippet.

Deltagelse i træningen er gratis og tilmelding sker via din profil i golfbox  – ”kurser” – ”36+ gratis….”

 

Nye måtter på driving range.

Nye måtter er forberedt til god træning med kryds så du kan se om du ”sigter” rigtigt og hvide streger som du får en indikation om svingbanen er god.

Har du evt. spørgsmål til brugen af måtterne, spørg vores træner Fredrik om råd.

God træning.

Baneservice er opstartet.

Nu kan du forvente at møde Baneservice når du spiller en runde. De vil bl.a. se efter om der er flow i spillet og tage action ved langsomt spil mm. Lige nu har de også fokus på om du har hentet dit bagmærke for 2022.

Input fra medlemmer.

Der indkommer løbende gode input fra jer medlemmer om forskellige tiltag og forbedringer. Alle henvendelser bliver behandlet og tagen med i det videre arbejde med at gøre KGC til en endnu bedre klub at være medlem af. Tusinde tak, bliv ved med det.

 

Med ønske om en dejlig weekend.

 

Venlig hilsen
Jens Elvang
Sekretariatet