Retningslinier

Herunder kan du se hvilke retningslinier, der gælder på henholdsvis 9. og 18-hulsbanen.

Retningslinier for 18-hulsbanen

Ved spil på 18-hulsbanen skal nedenstående ordensreglement følges.

 • Max. handicap 53
 • Max. samlet handicap i en bold er 160
 • Spil på 18-hulsbanen finder sted med start fra 1. tee og foregår i overensstemmelse med tidsbestilling i GolfBox
 • Der må ikke startes fra 10. tee
  Spillere, der kun ønsker at spille 9 huller, opfordres til at benytte 9-hulsbanen
 • Såfremt spillerne afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelse på 10. hul som nystart fra 10. tee
  Et kortvarigt besøg i klubhuset betragtes ikke som en afbrydelse
 • Ved spil på banen skal der udvises den størst mulige omhu med at beskytte banen
 • Gentagne prøvesving bør undgås
  Turf skal lægges på plads og nedslagsmærker på green skal straks rettes op
  Vi opfordrer alle til at medbringe en kolbe med turfmix, der lægges i turfhuller (både egne og andres)
 • Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde
 • Enlige spillere har ingen fortrinsret på banen
 • Fortrinsret på banen bestemmes af gruppens spilletempo
  Hvis en gruppe taber et helt hul til gruppen foran, skal den invitere gruppen bagved til gennemgang. Det henstilles, at man går ud i 4 bolde på de tidspunkter, hvor der er stor aktivitet på banen
 • 4. hul er et såkaldt “vinke frem hul”
  Det betyder, at såfremt det efterfølgende hold er klar på tee-stedet, SKAL de inviteres til at slå ud, så snart de spillere, som spiller hullet, er på greenen
 • På 13. hul SKAL det efterfølgende hold inviteres til at slå ud, såfremt de ankommer til tee-stedet inden det forangående hold har forladt dette. Det efterfølgende hold slår ud, mens det forangående hold går ned mod fairway
 • Klubbens medlemmer skal bære gyldigt bagmærke
 • Greenfee-gæster skal synligt bære gyldig greenfee-kvittering
 • Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for deres sikkerhed
  Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før der ved tegn er tilkendegivet, at der må slås
  Der må ikke slås ud, når der bliver samlet bolde ind på drivingrange
 • Hunde må kun medtages på baneanlægget ført i snor, og eventuelle efterladenskaber skal fjernes med det samme.
 • Påklædning, der falder uden for almindelige golfnormer, fx bar overkrop, badeshorts eller lignende, er ikke tilladt på banen eller i klubhuset. Der henvises i øvrigt til den til den gældende dresscode for Kolding Golf Club
 • Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil på Kolding Golf Clubs baneanlæg er ikke tilladt.
 • Der udføres banekontrol. Banekontrollens anvisninger skal ubetinget følges

Overtrædelse af ordensreglementet kan i yderste konsekvens medføre bortvisning uden refundering af eventuelt betalt greenfee

Retningslinier for 9-hulsbanen

Ved spil på 9-hulsbanen skal følgende retningslinier overholdes

 • Spil på 9-hulsbanen finder sted med start fra 1. tee og startrækkefølgen afgøres af GolfBox-tider
 • Stålspikes er ikke tilladte
 • Pay & Play spillere har lige så meget ret til at være der, som de etablerede golfspillere, selvom de ikke kender etikettereglerne
 • Klubbens medlemmer skal bære gyldigt bagmærke
 • Greenfee-gæster/Pay & Play spillere skal synligt bære gyldig greenfee-kvittering
 • Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for deres sikkerhed
  Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før der ved tegn er tilkendegivet, at der må slås
  Der må ikke slås ud, når der bliver samlet bolde ind på drivingrange
 • Hunde må kun medtages på baneanlægget ført i snor, og eventuelle efterladenskaber skal fjernes med det samme.
 • Påklædning, der falder uden for almindelige golfnormer, fx bar overkrop, badeshorts eller lignende, er ikke tilladt på banen eller i klubhuset. Der henvises i øvrigt til den til den gældende dresscode for Kolding Golf Club
 • Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil på Kolding Golf Clubs baneanlæg er ikke tilladt.
 • Der udføres banekontrol. Banekontrollens anvisninger skal ubetinget følges

Overtrædelse af ordensreglementet kan i yderste konsekvens medføre bortvisning uden refundering af eventuelt betalt greenfee.